-WISE

Przyrostek "-wise" tworzy w połączeniu z niektórymi częściami mowy, głównie z rzeczownikiem, takie wyrazy złożone, które można by przetłumaczyć na język polski jako 'co do...', 'jeśli chodzi o...' czy 'pod względem...'. Występują one zwykle na początku lub na końcu zdania, którego dotyczą. Mogą być oddzielone od reszty zdania przecinkiem, a w pisowni zachowują najczęściej łącznik między podstawą a przyrostkiem. Określają one dziedzinę, do której odnosi się główny sąd wyrażony z zdaniu. W języku mówionym możne je tworzyć prawie bez ograniczeń, np.:

(1) I haven\'t done much so far research-wise.
Nie zrobiłem na razie wiele, jeśli chodzi o badania naukowe.
(2) Weather-wise, it was the worst holiday of my life.
Pod względem pogody były to najgorsze wakacje mojego życia.
(3) She\'s been very busy work-wise since she got promoted.
Jest bardzo zajęta swoją pracą, odkąd awansowała.

Z rzeczownikami i przymiotnikami, które odnoszą się do relacji w przestrzeni, "-wise" tworzy także określenia kierunków oraz słowa wskazujące na wybrany aspekt przestrzenny, w którym się coś rozpatruje lub postrzega. Ponieważ tych określeń jest znacznie mniej niż wyrazów pierwszego rodzaju i nie powstają one równie doraźnie, rzadziej zachowuje się w ich pisowni łącznik.

(4) You could turn it clockwise/anticlockwise.
Mógłbyś to obrócić w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara/przeciwnym ruchowi wskazówek zegara.
(5) Could you slice the aubergines in half lengthwise, please?
Czy mógłbyś przeciąć bakłażany wzdłuż na pół?

Nie masz uprawnień do komentowania

JezykiObce.pl

Wszystko do nauki języków

Informacja

Komunikat dla użytkowników:

Od dnia 7.01.2019 zaprzestaliśmy codziennego wysyłania listy słówek.

Gramatyka - treści losowe

Zaloguj się lub zarejestruj aby skorzystać ze wszystkich funkcji portalu.

Loading ...