LITTLE czy SMALL

Przymiotniki "small" i "little" można przetłumaczyć na język polski jako 'mały', 'niewielki'. W tym ogólnym znaczeniu często występują zamiennie:

(1a) I like little tomatoes.
(1b) I like small tomatoes.
Lubię małe pomidory.
(2a) He stayed in a small room in the basement.
(2b) He stayed in a little room in the basement.
Zatrzymał się w małym pokoju w pakamerze.

Omawiane wyrazy mogą mieć jednak nieco różne zabarwienie, zwłaszcza w brytyjskiej odmianie języka angielskiego. Posłużenie się słowem "small" sugeruje, że autor odnosi się do czysto fizycznych właściwości opisywanej rzeczy lub osoby, że opisuje on obiektywnie rzeczywistość bez żadnego zaangażowania emocjonalnego:

(3) This package is smaller than the one I received a week ago.
Ta paczka jest mniejsza niż ta, którą dostałem tydzień temu.

Natomiast wyraz "little" może sygnalizować, że chodzi jedynie o subiektywną ocenę wypowiadającego się, a ponadto wskazuje czasem na emocjonalny stosunek do opisywanej osoby lub rzeczy, np.:

(4a) What a cute little kitty!
Ach, jaka słodka mała kicia!
(4b) *What a cute small kitty!

Zdanie (4b) nie jest błędne z gramatycznego punktu widzenia, ale w tym kontekście brzmi nieco nienaturalnie. Zachwycającej się kotkiem osobie nie chodzi zapewne o odniesienie się do rzeczywistych wymiarów tego zwierzęcia. Celem wypowiedzi jest raczej okazanie sympatii (kotek nie musi być wcale malutki).

Przymiotnik "little" może w podobny sposób nadawać wypowiedzi zabarwienie negatywne, np.:

(5a) I hate this wretched little man!
Nienawidzę tego wrednego człowieczka!
(5b) *I hate this wretched small man!

Zdanie (5b) nie jest błędne gramatycznie, ale mogłoby wskazywać, że chodzi o osobę po prostu fizycznie niewielką. Tymczasem użycie "little" daje do zrozumienia, że chodzi o kogoś 'małego moralnie', 'posuwającego się do niskich czynów', 'małego formatu'. Opisywany 'człowieczek' może być w rzeczywistości bardzo wysoki - wyraz "little" ma jedynie pokazać negatywny stosunek autora wypowiedzi.


Przymiotnik "small" wykorzystuje się czasem, by zaakcentować, że nie uważa się czegoś (jakiegoś problemu, sprawy) za naprawdę istotne:

(6) You made a small mistake in your essay.
W swoim eseju popełniłeś drobny błąd.

Autor wypowiedzi (6) sygnalizuje, że jego zdaniem błąd był naprawdę niewielki, niewart uwagi.

Nie masz uprawnień do komentowania

JezykiObce.pl

Wszystko do nauki języków

Informacja

Komunikat dla użytkowników:

Od dnia 7.01.2019 zaprzestaliśmy codziennego wysyłania listy słówek.

Gramatyka - treści losowe

Zaloguj się lub zarejestruj aby skorzystać ze wszystkich funkcji portalu.

Loading ...