matura - z angielskiego 2002/2003

Na naszej stronie zamieszczamy pisemny egzamin maturalny 2002/2003 z języka angielskiego z odpowiedziami (woj. mazowieckie) wedle zasad starej matury.

Poniżej możesz obejrzeć poszczególne fragmenty egzaminu, a także odpowiedzi (wymagany Adobe Acrobat Reader).PUNKTACJA I OCENY

0-50 punktów ocena niedostateczna
51-60 punktów ocena dopuszczająca
61-74 punktów ocena dostateczna
75-87 punktów ocena dobra
88-96 punktów ocena bardzo dobra
97-100 punktów ocena celująca

Część I - Rozumienie ze słuchu (Listening comprehension) - 15 punktów.

Egzamin maturalny
Klucz (odpowiedzi)

Część II - Rozumienie tekstu czytanego (reading comprehension) - 20 punktów

Egzamin maturalny (brak IIB)
Klucz (odpowiedzi)

Część III - Test leksykalno-gramatyczny- 30 punktów

Egzamin maturalny
Klucz (odpowiedzi)

Część IV - Wypowiedz pisemna (Composition) - 35 punktów

Egzamin maturalny
Klucza nie ma - wypracowanie oceniane jest wedle kryteriów: treść i forma 0-12 pkt., bogactwo językowe 0-12 pkt., poprawny język 0-11 pkt.. Uwaga - praca nie na temat dostaje ZERO PUNKTÓW niezależnie od tego, czy jest poprawnie napisana, czy nie.

Nie masz uprawnień do komentowania

JezykiObce.pl

Nowości do nauki języka angielskiego

Informacja

Komunikat dla użytkowników:

Od dnia 7.01.2019 zaprzestaliśmy codziennego wysyłania listy słówek.

Multikurs.pl

Zaloguj się lub zarejestruj aby skorzystać ze wszystkich funkcji portalu.

Egzaminy - treści losowe

Główna Egzaminy Matura Matura z angielskiego matura - z angielskiego 2002/2003
Loading ...